Privacy & Cookies

1. Een dialoog van vertrouwen

Peugeot wenst nog verder te gaan dan enkel het naleven van de wet door met u een vertrouwensrelatie op te bouwen. Om u de beste service te verlenen, verzamelt Peugeot de door u verschafte persoonlijke gegevens. Deze worden voor volgende doeleinden gebruikt:
 • Omdat wij op uw belang letten, krijgt u regelmatig tijdelijke aanbiedingen of uitnodigingen voor verscheidene Peugeot gebeurtenissen toegestuurd. Indien u reeds klant bent, letten wij ook op uw comfort en veiligheid en zal u interessante forfait aanbiedingen ontvangen of, eenvoudigweg, een informatiebrief wanneer een belangrijke etappe in het leven van uw wagen nadert : einde van de waarborg, waarborgverlenging, autokeuring,...
 • Omdat wij over de juiste gegevens wensen te beschikken, bieden wij u in al onze brieven de mogelijkheid de eventuele wijzigingen (adreswijziging) te vermelden. Hierdoor kunnen we conform onze verbintenis blijven communiceren.
 • Behalve uw verdeler, hebben we ons door derden omringd, met name actieve partners in de autosector. Het betreft Peugeot Finance, Peugeot Assistance en Peugeot Verzekeringen. Samen vormen wij een team dat als doel uw tevredenheid heeft door het leveren van hoogstaande diensten. Zij, en zij alleen, hebben de toestemming gekregen uw gegevens te gebruiken voor dezelfde doeleinden als de onze.
 • Omdat uw mening voor ons een waardevolle informatiebron is, zal men u vragen stellen over uw ervaring met uw wagen. Hierdoor kunnen we uw verwachtingen beter begrijpen en ons bijgevolg nog verder verbeteren.
 • Omdat elke grote gebeurtenis met anderen gevierd wordt, zal u persoonlijk door uw verdeler uitgenodigd worden op opendeurdagen of bij de voorstelling van een nieuw model. U zal deze uitzonderlijke momenten in een aangename sfeer kunnen bijwonen.
 • Omdat de actualiteit voortdurend verandert bij Peugeot, wordt u door ons Peugeot magazine ingelicht. Als Peugeot bestuurder ontvangt u dit tijdschrift gratis.
Het kan zijn dat we, tijdens de duur van uw bezoek op onze site, bepaalde onpersoonlijke informatie automatisch opslaan (zoals het type van navigatiesysteem of computer dat u gebruikt). Deze inlichtingen laten ons echter niet toe u te identificeren en dienen enkel om uw bezoek vlotter te doen verlopen of om statistieken bij te houden. Wanneer u onze site bezoekt kunnen we heel uitzonderlijk informatie (cookies) op uw harde schijf plaatsen. Cookies bieden de mogelijkheid u een site voor te stellen die beter aan uw wensen voldoet bij uw volgend bezoek. De meerderheid van de Internet navigatiesystemen bieden de mogelijkheid de cookies van uw harde schijf te wissen, ze te blokkeren of te vragen dat ze systematisch vermeld worden alvorens ze op de harde schijf geplaatst worden. Om hierover meer te weten, verwijzen wij u graag naar het informatiescherm van het door u gebruikte navigatiesysteem.

2. Uw rechten

Op wettelijk vlak beschikt u over volgende rechten :
 • Recht op informatie : welke zijn de doeleinden (zie lager) en wie verwerkt de gegevens. In dit geval is het Peugeot België - Luxemburg N.V. (hierna ‘Peugeot’ genoemd), Avenue de Finlande 4-8, B-1420 Braine l'Alleud.
 • Recht op inzage en controle : U kan ten alle tijde toegang hebben tot de gegevens die Peugeot over u heeft of nakijken of u in de database van Peugeot staat. Gelieve ons deze aanvraag per post te sturen om u met zekerheid te kunnen identificeren (uw naam, voornaam, volledig adres en chassisnummer vermelden). Dit vormt de waarborg dat u de enige bent die toegang kan hebben tot uw persoonlijke gegevens.
 • Recht op verzet : U kan zich ten alle tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Peugeot en zijn actieve partners (Peugeot Finance, Peugeot Assistance, Peugeot Verzekeringen) door ons uw aanvraag per post toe te sturen.
 • Recht op verbetering : U kan ons de wijzigingen die aan uw gegevens aangebracht moeten worden ten alle tijde meedelen per post.
Peugeot België - Luxemburg N.V. Dienst Publiciteit & CRM - Privacy Avenue de Finlande 4-8 B-1420 Braine-L'Alleud

3. Cookies

Onderhavige informatie is gericht op het gebruik van « cookies » op het geheel van webpagina's die toegankelijk zijn onder de domeinnamen www.peugeot.be (hierna «Onze Sites» genoemd). De gebruiker die één van deze pagina's bezoekt wordt hierna « de Gebruiker » of « U/Uw» genoemd.

WAT ZIJN COOKIES ?

De Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) definieert een « cookie » (metabestand) als informatiebundels die gebruikt worden bij een communicatie en die niet uitsluitend deel uitmaken van de inhoud van de communicatie, maar die informatie bevatten over de context of over de inhoud van de communicatie (ontwerp van aanbeveling uit eigen beweging betreffende het gebruik van cookies CO-AR-2012-004). Deze informatie wordt, in het algemeen, opgeslagen op uw computer in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft en zo de gegevens kan lezen en registreren.

Het bevat met name volgende informatie: de naam van de aanschrijvende server; meestal in de vorm van een uniek identificatienummer; eventueel een vervaldatum Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Een cookie is noodzakelijkerwijs verbonden aan één enkele domeinnaam (die die door de server is ingesteld) zodat slechts één verzoek van diezelfde server toegang verschaft.

Onze Sites omvatten een systeem van cookies. Zo wordt de Gebruiker geïnformeerd dat er tijdens bezoeken aan onze Sites automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd. Cookies zijn bestanden die worden verstuurd naar de harde schijf van de Gebruiker om zo de navigatie op onze Sites te vergemakkelijken en om bezoekstatistieken of gepersonaliseerde publiciteit op basis van de navigatie van de Gebruiker te kunnen vaststellen.

De Gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn/haar webbrowser te wijzigen.

DE VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

De verschillende manieren waarop cookies op onze Sites worden gebruikt:
 1. Anonieme cookies voor het meten van verkeer en gebruik van online diensten Cookies van het type bezoekersstatistieken worden gebruikt om de bezoeken aan onze sites te kunnen meten (het aantal bezoeken, de gemiddeld gespendeerde tijd per bezoeker, de elementen waarop geklikt wordt, …) Het doel van deze cookies is het continue verbeteren van onze Sites om er zodoende zorg voor te dragen dat zij overeenkomen met uw behoeften. Cookies van het type publieksmetingen zijn strikt anoniem en staan op geen enkele wijze de identificatie van de Gebruikers van Onze Sites toe, evenmin het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld naam, IP-adres, ...).
 2. Opslag van cookies met inloggegevens Op sommige van Onze Sites kan u verbinding maken via elementen die identificatiegegevens bevatten (bijvoorbeeld uw account op MyPeugeot.be). Onze Sites maken gebruik van cookies om bijvoorbeeld uw account te onthouden of om U toegang te verschaffen tot bepaalde diensten.
 3. Cookies van derden op sites van derden Het merendeel van de internetpubliciteit van Peugeot wordt afgebeeld op internetsites van derden en is geïmplementeerd door en oproepbaar via derde partijen (bijvoorbeeld een reclameregie). Deze derden maken gebruik van hun eigen cookies om te analyseren hoeveel personen de banneradvertentie hebben bekeken en/of erop hebben geklikt. Deze cookies zijn ingesteld door derden en vallen onder het cookiebeleid van de ondernemingen die ze hebben ingesteld. Wij hebben geen toegang tot deze cookies noch de mogelijkheid deze in te stellen.
 4. Cookies van derden op Onze Sites Peugeot België Luxemburg maakt gebruik van andere cookies van derden om zo de route van de gebruiker op onze sites te bepalen en om u voor te stellen een brochure te bestellen of, waar dat nodig is, u bijvoorbeeld voor een proefrit uit te nodigen. Deze cookies worden uitgegeven door ons of door onze technische dienstverleners om het internetverkeer van de verschillende contents en rubrieken van onze website te meten, zodat deze geëvalueerd en beter georganiseerd kunnen worden. Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, navigatieproblemen op te sporen en daarmee het gebruiksgemak van onze diensten te verbeteren. Deze cookies produceren slechts anonieme statistieken en frequentievolumes, zonder verzameling van persoonsgegevens. Deze cookies zullen ook worden gebruikt om onze websites te personaliseren op basis van anonieme gegevens verzameld van onze Peugeot websites. De levensduur van deze cookies voor meting van het internetverkeer bedraagt niet meer dan 90 dagen. Indien u niet meer wenst dat onze site third-party cookies van Krux verzamelt kunt u deze uitschakelen op http://www.youronlinechoices.com.
 5. Flash-cookies Onze Sites maken gebruik van Adobe Flash Player voor de presentatie van een gedeelte van onze content. Om uw gebruikerservaring te verbeteren worden er «local shared object» (of «flash-cookies») gebruikt om U bepaalde functionaliteiten te kunnen bieden. Deze cookies mogen niet beheerd worden op niveau van uw webbrowser maar wel via de software van Adobe Flash Player™.
Adobe's website biedt uitleg over de gebruikte cookies via http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

GEPERSONALISEERDE PUBLICITEIT: HOE WERKT DAT?

De cookies worden ingevoegd op uw computer in een specifieke map en kunnen, afhankelijk van de webpagina's die u bezoekt, de volgende informatie bevatten: de webpagina's die u recentelijk bezocht heeft; de producten waarin U geïnteresseerd bent; het informatiesysteem (taal, land, besturingssysteem, browser, etc.) om de weergave tijdens uw volgende bezoek aan Onze Sites te optimaliseren. De gepersonaliseerde publiciteit van Peugeot:

De dienst «CentralTag», in opdracht van Peugeot, staat Gebruikers toe om gepersonaliseerde publiciteit te ontvangen op basis van hun laatste navigatiehandelingen (getoonde interesse voor een voertuig tijdens een bezoek aan één van onze volgende sites: www.peugeot.be, http://nl.peugeot.be/configureer/ of http://www.webstore.peugeot.be/ .

CentralTag is lid van het NAI (Network Advertising Initiative). U kan zich ook afmelden via de onderstaande site: http://www.networkadvertising.org/

Bezoek de website http://www.youronlinechoices.com/ voor verdere uitleg over op surfgedrag-gebaseerde publiciteit en blokkeermogelijkheden voor andere ondernemingen die lid zijn van het IAB. Zal ik nog steeds publiciteit ontvangen wanneer ik het programma verlaat? Ja, publiciteit blijft verschijnen, maar zal niet langer gebaseerd zijn op uw interessegebieden.